spiritualiteit

   Webloggen tussen hemel en aarde.

« Astrologisch jaarartikel 2008 | Home | Over dromen... »

Uri Geller volgens de astrologie: Plutonische magiër

urigeller.jpg
Voor mij geen "De nieuwe Uri Geller" show meer; gisteravond heb ik voor het eerst uit nieuwsgierigheid gekeken, maar was totaal niet onder de indruk van al de kunstjes die vertoond werden. Desalniettemin geloof ik zeker dat Uri Geller paranormaal begaafd is, al voelt het niet helemaal zuiver. Maar goed, daar wil ik me in dit artikel niet verder over uitlaten. Interessant is om eens de astrologische achtergronden van Uri Geller te bekijken. De bekende schrijfster Mellie Uyldert - ik heb haar twee keer mogen ontmoeten bij haar thuis!- heeft er een stukje over geschreven in haar boek "Medische astrologie", in het hoofdstuk "Magiërs en bezetenen". Ik citeer:

Uri Geller

De Israeliër Uri Geller is niet alleen maar iemand die door verhoogde wilsconcentratie metalen voorwerpen breken en zelfs dematerialiseren en terugbrengen kan. De eigenlijke achtergronden van deze prestaties onthult het boek Uri Geller, magisch fenomeen? door dr. Andrija Puharich. Deze dr. Puharich is een parapsycholoog, die een eigen laboratorium in de USA heeft en van 1971 af met Uri is opgetrokken, hem ook in zijn laboratorium proeven heeft laten afleggen. Hij beschrijft o.m. hun beider contacten met ufonen, buitenaardse wezens, die door middel van nagemaakte menselijke stemmen opdrachten, waarschuwingen en antwoorden op vragen geven, op bandrecorders die ineens gaan lopen, of door de telefoon, al weet de telefoondienst niets van een verbinding. Ufo's aan de hemel en allerlei lichtverschijnselen worden ook vaak door hen gezien. Hun cassette's met opnamen en hun foto's verdwijnen meestal door toedoen van deze ufonen.

Het begon zo: toen Uri drie jaar was, had hij in een verlaten tuin in zijn woonplaats in Israël een ontmoeting met een lichtende gestalte en op zijn negende jaar in een grot op Cyprus opnieuw, waarbij een geweldig licht, dat de gestalte als een zon in zijn handen vasthield boven zijn hoofd, Uri verblindde en bewusteloos maakte. Later kwamen de boodschappen: "Wij hebben Uri voor de eerstvolgende 50 jaren geprogrammeerd. Hij krijgt een zeer moeilijke taak, waarvoor wij hem de kracht geven. Wij zijn de Negen Beginselen van God. Wij hebben uw medewerking nodig. Wij moeten het menselijk lichaam zevenmaal zo elektrisch maken door middel van kosmische stralen, om daardoor de volgende fase van het menselijk leven, bewustzijn, ontplooiing en evolutie te verwerkelijken. Wij verlichten het bewustzijn en laten het groeien."

Nu de grote rol, die, vanzelfsprekend, Pluto speelt in Uri's leven. Deze maakt in de radix (geboortehoroscoop) drie uitgaande vierkanten naar Jupiter, Venus en Maan in 8 (het occulte huis) en een driehoek naar Mercurius in 9. Daarbij een sextiel naar Neptunus in 7, die aangeeft dat hij aan zijn partners en publiek kracht onttrekt voor zijn prestaties. Dit blijkt uit het boek. Dr. Puharich en zijn vriend Shipi moeten erbij zijn, anders gelukt het soms niet. Met publiek gaat het beter dan alleen.

Pluto maakt dus een mooi complex met Neptunus, Mercurius, tegelijk ook met Uranus (op een graad van gevaarlijke magische macht) en Mercurius. De graden van Jupiter (zelfopoffering), Venus (verlichting) en Maan (ethisch-godsdienstige zekerheid) zijn heel mooi en zullen dus allicht wit-magisch uitwerken door Pluto achter zich. Neptunus staat op een graad van dubbelheid, een bewust en een onbewust gebleven deel van het ik; verder op een verdwijnen van de vader uit het leven, hetgeen inderdaad gebeurde. Saturnus heer 10 staat op een graad van parade. De graad van de ascendant is er een van kracht.

Pluto is de planeet van hypnose. Precies toen transit Pluto boven Uri's descendant uit kwam in 7, kreeg hij contact met dr. Puharich, die hem op 30 november 1971 voor het eerst in hypnotische slaap bracht, waarbij de ontmoeting met de ufoon op zijn derde jaar tevoorschijn kwam. Pluto was toen meteen in Libra gekomen en begon dus in conjunctie met Neptunus r te lopen, het aspect voor bezetenheid. De Neptunusplek in een radix is de meest ontvankelijke, magnetisch aanzuigende van alle plaatsen en daar krijgt de meest elektrische, uitschietende en overheersende planeetkracht-Pluto, dan vat op! Wij hebben dit al vele malen zien uitkomen: de mensen met hun Neptunus in Virgo of Libra komen dan onder de suggestie van een profeet of meester of geestelijk genootschap. Dr. Puharich was kennelijk de personificatie van Pluto in Uri's horoscoop. Het aspect is nog in aanloop gunstig op Mercurius r.

Wat ook meewerkt aan Uri's succes is de graad van zijn midhemel, die verdubbeling van het brein kan geven. De ene helft op occulte instraling afgestemd; het vermogen om snel trillingen op te nemen en een fijngeslepen geest, in staat om te ontcijferen wat een ander geheim wil houden. De graad van Mars geeft "sagesse resplendissante"!

Inderdaad hebben de Negen Beginselen dus een bijzonder geschikte persoon uitgezocht voor hun plannen met de mensenwereld op aarde. Zou hij de aangekondigde wereldheerser worden onder hun leiding op de troon te Jeruzalem als wereldhoofdstad? Zij zijn kennelijk de machten die achter de Atlantische magische techniek stonden, toen het Lentepunt van de Zon de vorige keer in Aquarius liep. Wie denkt hier niet aan de negen planeetkrachten, die ten goede of ten kwade kunnen worden gebruikt en aan de negen reisgenoten en de negen ringgeesten uit het boek In de Ban van de Ring?

Uri werd geboren op 20 december 1946 te Tel Aviv. Zijn Zon staat op een graad (Janduz) van iemand die als clown optreedt, kinderlijk en begerig naar roem en geld. Mars staat in 10, zijn vader was beroepsmilitair en Uri treedt op met metalen. Toen Mercurius bij Bonattis progressie over deze Mars ging, kreeg Uri een baan als opspoorder van deserteurs in militaire dienst. De eerste graad van Capricornus op de midhemel wijst iemand aan die geschikt is voor de Geheime Dienst. Uri volgde een opleiding daarvoor. Maar tenslotte overwon zijn verlangen om voor publiek op te treden (heer in 1 in 10). Hij werd eerst fotomodel en ging toen, met behulp van een manager, overal zijn kunsten vertonen, zodat hij financieel onafhankelijk werd en hij zijn moeder kon onderhouden, wat zijn wens was. Mercurius staat bij hem op een graad van geld. OP zijn elfde jaar verhuisde zijn moeder met hem naar Cyprus, toen zijn Maan heer 4 bij Bonattis progressie juist in 9 (buitenland) kwam. Pluto in Leo maakt charmant en knap, in driehoek aspect met Mercurius in 9 zeer overtuigend en driehoekig op de Ascendant voor velen onweerstaanbaar. De prachtige verbinding tussen de drie mysterieplaneten Uranus (in Gemini) - Pluto (in Leo) - Neptunus (in Libra), wat natuurlijk vele van zijn leeftijdgenoten ook hebben, verleent hem vlot werkende hogere vermogens: de geboren magiër. Daarbij nog een vol achtste huis in Scorpio, Pluto heer 8 in 5: succesvol magische kunsten vertonen.

Reageer ook!

Lees svp de huisregels voor je reageert.

 

   (c) Copyright Startpagina BV